Coachen

Individuele coaching

Deze coaching richt zich op het functioneren van mensen in relatie tot hun werkomgeving. Vindt u een bepaalde vaardigheid moeilijk op het werk, heeft u niet de voor de functie benodigde competenties, heeft u moeite met de balans tussen werk en privé, ontstaan er geregeld conflicten, een coach kan u hierbij helpen. Uw persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering staan centraal. Door het ontdekken en ontwikkelen van eigen talenten en vaardigheden krijgt u meer grip op eigen handelen. Een persoonlijk coachinggesprek duurt tussen de vier en acht gesprekken van anderhalf uur.

Teamcoaching

Teamcoaching Het team behaalt niet de gewenste resultaten en doelstellingen. Mogelijke belemmerende factoren liggen vaak op het vlak van samenwerking en communicatie. Samen met het team wordt bekeken waar de knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Een team coaching duurt gemiddeld vier tot zes bijeenkomsten.

 

 

Communication4you tel: 0610751513 | e-mail: denny.mouque@gmail.com