Nieuws open inschrijvingen

Geweldloos/verbindend communiceren met kinderen, jongeren en opvoeders

Vrijdagochtenden 11 en 25 maart en 8 april. De eerste twee bijeenkomsten worden online gegeven en de laatste “live” in Amsterdam

SKJ geaccrediteerd voor 13,5 punten

Informatie: denny.mouque@gmail.com of 0610751513

In maart starten wij bij de Volksuniversiteit Amsterdam de volgende open inschrijving online trainingen via Zoom.

Praten met en luisteren naar pubers: online

Woensdagavonden 2, 9 en 16 maart van 1930-2130 uur.

Introductie, voor iedereen die het model wil leren kennen en weten hoe je dit in de praktijk in gesprekken met pubers toepast.

Geweldloos/verbindend communiceren op het werk en in privésituatie: online

Woensdagavonden 6, 13 en 20 april van 1930-2130 uur

Introductie voor iedereen die dit model wil gebruiken in de communicatie om samenwerking te verbeteren en meer begrip voor elkaar te krijgen

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag: grenzen (h) erkennen en stellen: “live”

Maandagavonden 23 en 30 mei van 1900-2130 uur

We krijgen allemaal te maken met grensoverschrijdend gedrag: dreigen, dwingen, eisen, schreeuwen, schelden, intimideren enz. Niet iedereen kan neen zeggen en grenzen stellen. Soms herken je je eigen grenzen niet.

In de workshop besteden we aandacht aan (h) erkennen van eigen grenzen, rust behouden en grenzen stellen met woorden en non verbaal.

Informatie: denny.mouque@gmail.com of 0610751513 of www.volksuniversiteit.nl/persoonlijke ontwikkeling