Nieuws

Open inschrijving: Effectief telefoneren en communiceren voor medewerkers in de zorg 11 juni te `Utrecht

De training Communiceren met kinderen en jongeren volgens het model van de geweldloze communicatie is geaccrediteerd bij het SKJ, 19.50 punten. De training wordt gegeven 25 juni en 2 juli in Utrecht

De training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag/agressie is geaccrediteerd bij het Registerplein, 12 punten

E-boek Wat is  klantgericht communiceren

In dit e-boek staan allerlei aspecten beschreven die te maken hebben met klantgericht en klantvriendelijk werken. Onderwerpen: Het verschil tussen klantgericht en klantvriendelijk werken, communicatie en het voorkomen van miscommunicatie, klantvriendelijkheid aan de telefoon en online, de eerste indruk, het geven van een nee boodschap, klanten typen, agressieve klanten, klachtenbehandeling en taalgebruik. Het boek is uitgegeven bij Bookboon.com, op de site kunt u het boek inkijken.

Mindfulness trainingen

Mindfulness training gaat over stressreductie: ‚Äúhet richten van de aandacht, doelbewust, in het huidige moment en zonder oordeel‚ÄĚ. ¬†Je bent aanwezig ¬†in het hier en nu, met volle aandacht voor en bewustzijn van jezelf. Je piekert minder met als gevolg dat je je beter kunt concentreren en ontspannen. Je herkent signalen van stress en kunt hiermee omgaan. Je zorgt voor jezelf en krijgt (weer) zelfvertrouwen. Wetenschappelijk is bewezen dat mindfulness stress reduceert, helpt bij depressies, slaapstoornissen en chronische pijnen.

Doel van de trainingen: ontspannen, afstand nemen van gedachtenspinsels, minder piekeren en bewuste keuzes maken.

Vorm: De trainingen bestaan uit acht bijeenkomsten van twee uur en een intakegesprek vooraf. Tussen de bijeenkomsten zijn er huiswerkopdrachten. Bij de trainingen hoort een werkboek met informatie, aanbevolen literatuur, artikelen en een usb met oefeningen

Inhoud: De nadruk ligt naast theorie vooral op het ervaren, oefenen. We doen aandachts- en concentratieoefeningen. Meditaties en op yoga gebaseerde bewegingsoefeningen horen bij de training. We worden ons door oefenen bewust van de kracht van onze gedachten. We leren om te gaan met stress en  communiceren met aandacht.

Mindfulness training op het werk

Uit onderzoek blijkt dat 45% van het verzuim komt door psychosociale arbeidsbelasting in de vorm van overspannenheid/ burn-out en concentratieproblemen.  Spanning is nodig om je werk te doen. De spanning kan ook te groot zijn: je maakt veel overuren; er zijn conflicten; de balans tussen privé en werk is uit evenwicht: de werkdruk is te hoog. Mensen die een mindfulness training volgen vallen minder snel uit. Voor de organisatie minder ziekteverzuim, betere samenwerking en tevreden werknemers.

 

Op mindfulness gebaseerde training voor mensen in of na een scheidingsproces

Een scheiding is meestal pijnlijk. Je wereld staat op zijn kop. Allerlei emoties komen naar boven: verdriet, boosheid, jaloezie. Je piekert over het waarom en hoe het verder moet met je leven. Kortom een periode van stress en onrust. Mindfulness helpt om tot rust te komen, je gedachten los te laten, accepteren wat er is en weer of meer zelfvertrouwen te krijgen. In de training besteden we naast de op mindfulness gebaseerde oefeningen aandacht aan het ontstaan van en omgaan met gedachten en is er tijd om ervaringen uit te wisselen.

 

Gerichte trainingen, coaching en intervisie aan Sociale Wijkteams door Communication4you

Sinds 1 januari 2015 zijn de sociale wijkteams gestart. Bij een aantal teams zijn wij betrokken in de vorm van trainingen in het ontwikkelen van methodieken om de zelfredzaamheid en eigen kracht van de hulpvrager te stimuleren, coaching, intervisie en het bevorderen van de samenwerking. Deze trainingen zijn geaccrediteerd bij het SKJ, Registerplein en De V&VN.

Trainingen die ook zinvol kunnen zijn voor de wijkteams:¬†Veilig werken: omgaan met ‚Äėlastig‚Äô tot agressief gedrag en Assertiviteit.

Effectief communiceren aan de balie, telefoon en online.

Feedback geven en ontvangen.

Ontwikkelen van zelfsturende teams

Effectief vergaderen.