Interactieve workshop met regie- en improvisatietheater “Omgaan met onbegrepen gedrag van mensen met dementie”

Ouderen moeten langer thuis blijven en in de zorgcentra komen steeds meer  ouderen met dementie en psychische stoornissen wonen. Medewerkers worden geconfronteerd met onbegrepen gedrag. 

“Waarom roept mevrouw A. steeds om haar man terwijl ze toch wel weet dat hij vijf jaar geleden overleden is?

Mevrouw B. schopt mij als ik haar aan wil kleden en ik doe niets verkeerd.

De heer G. sloeg mij twee keer op mijn billen.

De dochter van de heer R bemoeit zich overal mee en heeft voortdurend commentaar”

Gedrag dat spanning en soms angst oproept bij de verzorgers.

In de workshop gaan we aan de hand van interactief theater in gesprek met de deelnemers. Er wordt een aantal scenes gespeeld door twee acteurs. De acteurs zetten mogelijk gedrag van de mens met dementie en van de verzorgers neer. 

Aan de hand van de scenes wordt er gepraat over hoe je kunt omgaan met bepaald gedrag, op zo’n manier dat bewoner en verzorger zich prettig voelen. 

Doel van de workshop

  • Het verrijken van vaardigheden om gedrag te beïnvloeden door middel van non verbale en verbale communicatie
  • Bewust worden van gedrag dat niet effectief is
  • Creativiteit inzetten in de omgang met mensen met dementie

Programma 

Welkom en voorstellen

Uitleg programma en werkwijze

Voorstellen personages in de scenes

Interactief theater

Drie scenes spelen

Na elke scenes wordt door de begeleider/ trainer aan de groep gevraagd:

Hoe vinden jullie dat het gegaan is? 

Zou het anders kunnen en hoe dan? 

Scene wordt deels nog eens gespeeld met de tips. Deelnemers kunnen meedoen.

Aan de groep vragen of zij zelf een situatie hebben die zij willen bespreken. De acteurs zetten deze situaties neer en de deelnemers regisseren of spelen mee.  

Pauze 

Energizer eGroepsindeling

Groepen gaan naar aparte ruimte of hoeken van de zaal met elke groep een begeleider

Vragen: wat kom je nog meer tegen aan lastige situaties met bewoners, familie, collega’s, leidinggevende of bewoners onderling?

Inventariseren op flap

Per casus:

  • wat vind je er precies lastig aan?
  • wat wil je leren?
  • hoe gaan anderen hiermee om?
  • wat zou je nog meer kunnen doen? Tips/advies

Casus waar we niet aan toegekomen zijn: kies een collega om het deze week mee te bespreken

Plenair

Plenair worden de tips gedeeld en de deelnemers krijgen achteraf een handout met de samenvatting van de middag. 

Afsluiting

Canon door “zuster Bep en zuster Bea “

Iedereen bedanken en succes wensen.

Benodigdheden: rolstoel, stoel, tafel, laptop, fotoboek, breiwerk, tas, kleding, washandje, flapover, plastic kopjes

Ruimte grote zaal waar drie groepen kunnen zitten of twee extra ruimtes

Maximum aantal deelnemers is 30.

Duur

De beschreven workshop duurt drie uur