Omgaan met stress

Bedrijven en organisaties fuseren en reorganiseren, sommige besluiten de organisatie te sluiten, andere gaan failliet. Hier lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. Er moet steeds meer bezuinigd worden, de regering verandert haar beleid en de consument geeft niet veel meer uit. Werknemers weten niet waar zij aan toe zijn, moeten in dezelfde tijd meer werk verrichten en voelen de dreiging van ontslag. Sommigen moeten opnieuw naar hun eigen functie solliciteren of worden werkelijk ontslagen. Dit alles veroorzaakt stress. Mensen  krijgen minder plezier op het werk, worden ziek of vallen uit. Intussen moet men blijven functioneren, omgaan met eigen emoties, omgaan met de emoties en het gedrag  van de ander, thuis en/of op het werk, en ervoor zorgen dat het werk naar behoren gedaan wordt.

Doel van de training

Het doel van training is dat de deelnemers aan dit traject hun eigen gedachten, gevoelens en gedrag onderzoeken,  het effect hiervan op henzelf en de ander leren kennen en tips en handvatten krijgen om prettiger en effectiever functioneren.

Resultaat van de training

Na de training kunnen de deelnemers stress bij zichzelf herkennen en ontwikkelen zij vaardigheden om stress te voorkomen of te verminderen. Zij krijgen inzicht hoe zij kunnen omgaan met stress en zijn in staat hun (werk) omgeving en zichzelf zodanig te be√Įnvloeden dat zij met meer plezier¬† en ontspanning functioneren.

Meer informatie: d.mouque@quicknet.nl    T. 0031610751513

Duur van de training is vier dagdelen.