Training “Praten met en luisteren naar kinderen en pubers”

Voor ouders, grootouders, onderwijzers, verpleegkundigen, docenten, hulpverleners, artsen: voor iedereen die  geregeld met kinderen en jongeren communiceert.

Doel van de training

De communicatie met kinderen en jeugdigen verbeteren aan de hand van het gedachtengoed van geweldloos communiceren.

Geweldloos communiceren gaat over openheid, wederkerigheid, verbinding, liefdevol luisteren en samen zijn en doen. Door  contact te maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander en deze te uiten zonder oordelen, beschuldigen, aanvallen en eisen  voelen beide gesprekspartners  zich gezien en gehoord.

“Wat leeft er in jou, wat leeft er in mij en wat werkt voor ons allebei?”

Hoe kom je van boosheid op je kind/puber naar verbinding, hoe luister je met aandacht, hoe geef je uiting aan je eigen behoeften zonder eisen te stellen, stel je grenzen zonder straf en dreiging?

Resultaat

Na de training weten de deelnemers wat geweldloze communicatie is  en hebben zij een start gemaakt met het toepassen ervan in de communicatie met kinderen en jeugdigen. Zij zijn zich bewust van en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeften, kunnen deze uiten zonder eisen te stellen aan de ander. Zij kunnen zich inleven in de ander en hebben (meer) handvatten voor het hanteren van conflicten. De communicatie verbetert.

Duur van de training

De training duurt twee dagen, vier dagdelen.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is twaalf.