Team coaching en teambuilding

Hoe maakt u van uw team een topteam?

Soms loopt het allemaal niet zo goed in het team. Een fusie, een verandering in beleid, een tijd functioneren zonder teamleider, geen duidelijke plaats in de organisatie, conflict tussen enkele teamleden of met de teamleider  kunnen daar de oorzaak van zijn. De vragen waarvoor organisaties regelmatig bij ons aankloppen zijn het vergroten van het onderlinge vertrouwen, het verbeteren van de communicatie, het omgaan met veranderingen, het hanteren van conflicten, al met al het verbeteren van de samenwerking met als resultaat dat teamleden meer plezier hebben en de organisatie een beter resultaat.

Team coaching richt zich op het proces; de wijze van samenwerking en de interactie binnen het team. Team coaching maakt sterke punten en belemmerende patronen zichtbaar en bevordert de samenwerking. De coach spiegelt, confronteert, maakt het team bewust van bevorderende en belemmerende patronen, stelt vragen ,verschaft inzicht en geeft tips zodat het team zelf de stappen kan zetten die nodig zijn om succesvol te zijn.

Het doel van het werken met het team is het bevorderen van de samenwerking en groei in het team.

Het resultaat is een effectief team functioneren in een prettige sfeer.

Onderwerpen

Team coaching: wat er in de coaching behandeld gaat worden hangt af van welke vragen en problemen er zijn. De coach gaat met het team aan de slag met wat er op dit moment in het team speelt. De interventies van de coach worden afgestemd op de gebeurtenissen in het team.

Duur van het team coaching traject

Onze ervaring is dat een team coaching gemiddeld vier tot vijf bijeenkomsten duurt voorafgegaan door een intake met de opdrachtgever en teamleden.

Terug