Training “Assertiviteit”

Niet alle mensen durven hun mening weer te geven, voor zichzelf op te komen of nee te zeggen. Soms brengt u dat in vervelende situaties. U doet iets waar u geen zin in heeft, of iets dat niet uitkomt op dat moment. Dat geeft stress. Assertiviteit betekent dat u uw gevoelens, behoeften en gedachten kunt uiten met respect voor de gevoelens en behoeften van de ander. Assertief gedrag levert zelfbewustzijn, doortastendheid en zelfverzekerdheid op. U zegt wat u bedoelt en u bedoelt wat u zegt, durft nee te zeggen als u iets niet wilt zonder schuldgevoel en durft zich te uiten. U onderkent eigen gevoelens en wensen. Assertief gedrag vertonen betekent niet dat u altijd krijgt wat u wilt. Wel krijgt u  een beter gevoel over uzelf als u uw  mening en gevoelens durft te uiten.

Het doel van de training is dat u opkomt voor uw eigen belangen met respect voor de ander: meer zelfvertrouwen in houding, stem- en woordgebruik.

Resultaat

De deelnemers kennen na de training hun kwaliteiten en kunnen deze laten zien, zij weten na de training hoe neen te zeggen, herkennen eigen belemmerende gedachten en overtuigingen en weten hiermee om te gaan, kunnen conflicten hanteren, feedback ontvangen en geven, actief optreden en initiatieven nemen.

Onderwerpen

  • Assertiviteit, wat is dat, het verschil met agressief en subassertief gedrag
  • Bewust worden van je verbale en non verbale ( lichaamstaal en stemgebruik) communicatie en het effect hiervan op anderen
  • Onderzoeken van gedachten en overtuigingen die assertiviteit belemmeren
  • Het uiten van gevoelens door het geven van ik boodschappen
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Nee zeggen
  • Persoonlijke grenzen (her)kennen en grenzen durven en kunnen stellen
  • Conflicten hanteren
  • Presenteren
  • Feedback geven en ontvangen

Het trainingsprogramma en de werkwijze

De leerdoelen en het programma worden definitief in overleg met de deelnemers en leidinggevende bepaald. Om tot een maatgerichte training te komen worden voor de training inventarisatieformulieren aan de deelnemers toegestuurd. Na ontvangst van de formulieren doet de trainer een voorstel voor een programma en stuurt dit naar de opdrachtgever. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever het definitieve programma vastgesteld.
De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. De theorie wordt steeds ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van video opnames en film.

Duur van de training

De training duurt twee dagen

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is twaalf.

Terug