Training “Communiceren met kinderen en jongeren volgens het model van de Geweldloze Communicatie”

Geweldloos communiceren is een term en methodiek ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren is communiceren vanuit gevoelens en behoeften in plaats vanuit oordelen, meningen, aanvallen en beschuldigingen. Door je meningen en oordelen te herkennen en deze weg te laten in het communiceren is de kans groter dat de ander je hoort en naar je luistert. Als dat lukt (vaak is dat lastig vooral bij heftige emoties) komt er wederzijds begrip, conflicten worden effectiever opgelost en de communicatie verbetert.

“Wat leeft er in jou, wat leeft er in mij en wat werkt voor ons allebei?”

Ouders, opvoeders maken zich geregeld zorgen over de kinderen en jongeren. Zij gaan dan bijvoorbeeld oplossingen aandragen, ongevraagde adviezen geven, sturen, oordelen en straffen. Het gevolg is dat er geen verbinding, contact meer is.
Geweldloze Communicatie betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw gevoelens en behoeften. Je kunt deze uiten zonder oordelen, straffen, beschuldigen en maakt contact met wat er in jou en in de ander leeft en kijkt wat er voor beiden werkt..
Deze vorm van communiceren wordt wereldwijd toegepast bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

Doel

Het doel van de training is de deelnemers kennis te laten maken met het gedachtengoed van de Geweldloze Communicatie en dit te kunnen toepassen in het praten met kinderen en jongeren.

Resultaat

Na de training weten de deelnemers wat Geweldloze communicatie is en hebben zij een start gemaakt met het toepassen ervan in praktijksituaties. Zij leren te luisteren naar gevoelens en behoeften van zichzelf en van de ander, zijn zich bewust van en nemen verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en behoeften, kunnen deze uiten zonder eisen te stellen aan de ander. Zij kunnen zich inleven in de ander , kunnen gevoelens en behoeftes van de ander benoemen en en hebben (meer) handvatten voor het hanteren van conflicten.

Trainingsprogramma in grote lijnen

Dag 1

 • Kennismaken
 • Leerdoelen en verwachtingen
 • De basis van dit model en waarom dit werkt: oefening
 • De vier elementen van geweldloze communicatie: theorie en oefenen
 • Waarnemen
 • Gevoelens (h) erkennen en uiten
 • Behoeftes herkennen en uiten
 • Een verzoek doen
 • De valkuilen bij deze elementen
 • Empatisch luisteren
 • Start met oefenen in praktijksituaties ingebracht door de deelnemers
 • Napraten en wensen

Dag 2

 • Warming up
 • Hoe is het in de praktijk gegaan?
 • Het gebruik van macht
 • Straffen en belonen
 • Zelfempathie
 • Het oplossen van conflicten met behulp van geweldloze communicatie
 • Oefenen aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
 • Evalueren

De werkwijze is interactief. We leggen het model uit door midel van theorie en oefeningen en laten zien hoe het in de praktijk kan werken. We, maken gebruik van filmpjes en geven de deelnemers oefeningen om met het model aan het werk te gaan. We werken met situaties uit de praktijk van de deelnemers.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is twaalf.