Training “ Effectief en efficiënt vergaderen en discussiëren”

Zit u wel eens in een vergadering waarbij u denkt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden? Ergert u zich aan het door elkaar en langs elkaar heen praten? Verloopt de vergadering vaak ongestructureerd of loopt deze ruim uit zonder het beoogde resultaat? Veel mensen hebben een hekel aan vergaderen, vinden het zonde van hun tijd. Vergaderingen kunnen echter zinvol en leuk zijn: snel, leerzaam en met goede eindresultaten.

Het doel van de training

Het doel van deze training is het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van vergaderingen.
U wordt zich bewust van uw stijl van vergaderen en het effect hiervan op anderen.  U vergroot uw vergader- en discussietechnieken en zo uw invloed op het verloop van de vergadering.

Resultaat

Na de training weet u hoe u vergaderingen efficiënter, effectiever en plezieriger voor u zelf en de anderen kunt maken.
U kunt variëren in vergaderstijlen en technieken, werkvormen en communicatieve vaardigheden, kent het nut van een goede voorbereiding en weet iedereen bij de vergadering te betrekken.

Voor wie

Voor een ieder die plezierig en efficiënt wil vergaderen.

Onderwerpen

 • De voorbereiding van de vergadering: agenda, plaats, tijd
 • Het doel van het vergaderen
 • De verantwoordelijkheid, taken en de rol van de voorzitter
 • De verantwoordelijkheid, taken en de rollen van de deelnemers
 • Communicatieve vaardigheden en het effect van non verbale communicatie van uzelf op de deelnemers aan de vergadering en andersom
 • Vergadertechnieken
 • Omgaan met disfunctioneel gedrag van deelnemers als afdwalen, weerstand, breedsprakigheid, niet meedoen, stil zijn, te laat komen, erdoorheen praten etc.
 • In staat zijn het onderscheid te maken tussen inhoud, sfeer, emoties en procedures
 • Bewustworden van eigen stijl van vergaderen
 • Kennismaken met andere stijlen van vergaderen
 • Werkvormen
 • Discussietechnieken als argumenteren, overtuigen, beïnvloeden en besluiten nemen

Duur van de training en het aantal deelnemers

De training duurt drie dagdelen, twee dagdelen aaneengesloten en twee weken later een terugkomdagdeel.
Het maximum aantal deelnemers is veertien.

Terug