Training “Het voeren van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken”

Als leidinggevende staat u soms tussen twee vuren: aan de ene kant dient u te sturen op resultaten, aan de andere kant dient u de medewerkers te stimuleren in hun eigen ontwikkelingsvraag.
In deze training laten wij u  ervaren hoe u deze gesprekken op een voor beide partijen inspirerend én resultaatgerichte manier kunt aanpakken.

Het doel van de training

Het doel van de training is meer resultaat te krijgen uit de voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Resultaat

Na deze training bent u in staat voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren die een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van uw medewerkers. U heeft geleerd hoe u openheid en commitment creëert, u kent een aantal methodieken die nuttig zijn om in te zetten en bent in staat medewerkers een duidelijke visie en verwachting mee te geven, waar zij zich mee verder kunnen ontwikkelen.

Voor wie

De training is bedoeld voor leidinggevenden, HR-managers en iedereen die met  medewerkers voortgangs-, functionerings-, en beoordelingsgesprekken voert.

Onderwerpen

 • Het verbinden van de ambities van de organisatie aan de ambities van de medewerker: Wat moet de medewerker kunnen om resultaatgericht te werken?
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende gesprekken
 • Inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten
 • Contact maken, openheid en vertrouwen creëren in een gesprek
 • De invloed van de (non) verbale communicatie
 • Omgaan met tegenwerpingen, weerstanden, teleurstellingen en emoties van de ander
 • Empathie
 • Het stellen van vragen
 • Omgaan met eigen emoties
 • Constructief feedback geven en ontvangen
 • Het opstellen en formuleren van SMART doelen
 • Het voeren van een slecht nieuws gesprek
 • Werken met de STARR-methodiek voor zelfreflectie.  De medewerker  krijgt inzicht in en wordt zich bewust van eigen gedrag om op basis daarvan vorm te geven aan zijn/haar  verdere ontwikkeling. Deze methode is ook nuttig bij het voeren van solicitatiegesprekken.

Duur van de training en het aantal deelnemers

De duur van de training is afhankelijk van de kennis en vaardigheden die de deelnemers hebben en wordt in overleg met de leidinggevende/opdrachtgever bepaald.
Het maximum aantal deelnemers is twaalf.