Training “Motiverende gespreksvoering”

Motiverende gespreksvoering is bedoeld om de intrinsieke motivatie tot gedragsverandering van de ander te bevorderen  door zijn ambivalentie en twijfel over verandering te verkennen en te vergroten.
Mensen die aangeven willen te veranderen blijken het vaak moeilijk vinden de stappen te zetten voor de gewenste verandering. Hoe krijg je de ander gemotiveerd om zijn voornemens in de praktijk te brengen?

Doel van de training

In deze training leren de deelnemers de uitgangspunten en basisprincipes van de motiverende gesprekvoering en oefenen zij met de verschillende instrumenten die je bij motiverende gesprekken kunt inzetten.

Resultaat van de training

Na de training weten de deelnemers hoe motiverende gespreksvoering werkt en kunnen
zij de basistechnieken toepassen

Onderwerpen in de training

  • de basisprincipes van de motiverende gesprekvoering
  • de verschillende stadia bij gedragsverandering: cirkel van Clemente en Prochaska
  • het onderzoeken van ambivalenties van de klant
  • het vergroten van innerlijke discrepantie
  • de beslissingsbalans
  • het uitlokken van verandertaal
  • het omgaan met weerstand
  • verschillende soorten vragen
  • luisteren zonder oordelen, meningen en adviezen
  • reflectie op eigen gespreksstijl

Duur van de  training

De training duurt twee of drie dagdelen. Het derde dagdeel oefenen we met een trainingsacteur.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is twaalf.