Training “Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie”

training omgaan agressie

          Deze actie geldt tot juni 2016 voor nieuwe of herhalingstrainingen 

 

In veel organisaties, bedrijven en scholen krijgt men te maken met grensoverschrijdend gedrag en agressie. Dat gedrag is niet makkelijk te hanteren en om te buigen. Ook niet voor medewerkers met een lange staat van dienst. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het hanteren van agressief gedrag niet.
Agressie is te beïnvloeden. Daarbij is zowel de vaardigheid om de ontstane situatie te sturen als controle van eigen emoties en gedrag van belang.
Wij leren de deelnemers hoe je kunt signaleren dat grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan, hoe je door middel van communicatie kunt sturen in spanningsvolle situaties, hoe je de interactie kunt beïnvloeden, hoe je kunt voorkomen dat de situatie uit de hand gaat lopen, hoe je gedrag kunt deëscaleren en hoe je de stress bij jezelf kunt verminderen. Daarnaast besteden we aandacht aan het belang van samenwerking en collegialiteit. Als aanvulling of als aparte training  kunnen we een dagdeel organiseren waarin u leert om te gaan met fysieke agressie door middel van een aantal persoonlijke veiligheidstechnieken.

Doel van de training

De deelnemers leren het herkennen van de verschillende vormen van agressie en het signaleren van het ontstaan van agressief gedrag, verwerven vaardigheden om door middel van non verbale en verbale communicatie grensoverschrijdend gedrag te  beïnvloeden en vergroten de eigen weerbaarheid door het kunnen hanteren van emoties en het controleren van eigen gedrag.

Resultaat

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat beter om te gaan met spanningsvolle situaties door het toepassen van effectieve communicatieve vaardigheden (verbaal en non verbaal), kunnen zij hun persoonlijke ruimte bewaken en toch klantgericht  blijven handelen, weten zij eigen emoties te controleren en hoe samen te werken bij een incident.

Voor wie

Voor iedereen die tijdens het werk geconfronteerd kan worden met grensoverschrijdend en agressief gedrag. De hier beschreven training is vooral gericht op verbale agressie en intimiderend en dreigend gedrag. Heeft u ook te maken met fysieke agressie dan breiden we de training uit met een dagdeel waar de deelnemers leren een fysieke aanval af te weren, zich uit grepen los te maken, hoe zij (alleen of samen)  de ander kunnen vastpakken om te verwijderen en dat alles zonder zichzelf en de ander te beschadigen. persoonlijke veiligheidstechnieken.

Onderwerpen

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • De verschillende vormen van agressie
 • Het signaleren van het ontstaan van de verschillende vormen van agressie
 • Effectief en niet effectief gedrag in situaties waarin u geconfronteerd wordt met agressie
 • De benaderingswijzen om agressief gedrag te deëscaleren
 • Ingrijpen bij conflicten tussen meerdere personen
 • Feedback geven en grenzen stellen
 • Natuurlijke reacties bij agressief gedrag
 • Controle van eigen gedrag en emoties
 • De persoonlijke grens en de professionele grens, waar liggen uw grenzen. Hoe voorkomt u dat de ander over uw grens gaat?
 • Omgaan met eigen emoties na een confrontatie met agressief gedrag
 • Samenwerken en opvang van elkaar

Duur van de training en aantal deelnemers

De training duurt twee dagen, vier dagdelen.Twee dagdelen is er een trainingsacteur aanwezig. De training kan verlengd worden met een training Omgaan met fysieke agressie van een dagdeel.
Het maximum aantal deelnemers is twaalf.

Terug