Training “Omgaan met onbegrepen en grensoverschrijdend gedrag” aan medewerkers van Zorgcentra

Ouderen moeten langer thuis blijven en in de zorgcentra komen steeds meer  ouderen met dementie en psychische stoornissen wonen. Medewerkers worden geconfronteerd met onbegrepen en grensoverschrijdend, soms ook agressief gedrag. Dat gedrag is niet altijd goed te hanteren en om te buigen. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het omgaan met dit gedrag niet. 

Grensoverschrijdend en onbegrepen gedag is te beïnvloeden. In deze training leren we de deelnemers hoe je door middel van communicatie (verbaal en non verbaal) kunt sturen in spanningsvolle situaties, hoe je de interactie kunt beïnvloeden, hoe je kunt voorkomen dat de situatie uit de hand gaat lopen en hoe je gedrag kunt deëscaleren. We besteden aandacht aan het signaleren en voorkomen van agressie , aan het belang van een veilige omgeving voorouderen met dementie (“omgevingszorg”), hoe je deze kunt bieden en aan humane veiligheidstechnieken: Wat te doen als communicatie niet lukt, hoe kun je iemand vastpakken zonder deze te beschadigen, hoe reageer je als iemand je slaat, vasthoudt enz, hoe zorg je voor jezelf en de ander. 

Doel van de training

De deelnemers leren 

  • kennis van het brein van mensen met dementie
  • het signaleren van het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag
  • vaardigheden om door middel van non verbale en verbale communicatie grensoverschrijdend en onbegrepen gedrag te beïnvloeden
  • out of the box denken. Creatief zijn in de omgang met mensen met dementie
  • herkennen en controleren van eigen emoties en gedrag
  • grenzen herkennen en stellen
  • humane veiligheidstechnieken: omgaan met fysieke agressie 

Resultaten

Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis over de vormen van dementie en de werking van het brein en weten zij hoe zij spanningsvolle situaties kunnen beïnvloeden

Zij signaleren mogelijk ontstaan van grensoverschrijdend gedrag

Zij weten hoe rustig te blijven en emoties te controleren

Zij zijn zich bewust van hun gedrag en de invloed hiervan op de bewoner

Zij zijn zich bewust van de invloed van de omgeving op het gedrag van de bewoner

Zij krijgen tips voor het omgaan met mensen met onbegrepen gedrag

Zij krijgen tips om al vroeg in te grijpen zodat het gedrag niet escaleert

Zij oefenen met humane veiligheidstechnieken

Het trainingsprogramma van een training van vier dagdelen

De leerdoelen en het programma worden definitief in overleg met de deelnemers en leidinggevende/opdrachtgever bepaald. 

De volgend onderwerpen komen aan bod in een training van vier dagdelen

Dagdeel 1 en 2

Welkom en warming up

Wat is onbegrepen en grensoverschrijdend gedrag voor jullie? Wat kom je tegen?

Wat kunnen oorzaken zijn van het gedrag van de ander?

Kennis van dementie en het brein

Hoe zie je dat de bewoner bang is, zich onveilig voelt: herkennen van signalen van opkomend grensoverschrijdend gedrag

Wat gebeurt er met jou?

Omgaan met eigen emoties: hoe rustig te blijven?

Herkennen van eigen grenzen

Spanningsvolle situaties beïnvloeden door middel van communicatie, verbaal en non verbaal. Invloed die je hebt op het gedrag van de ander : wat wel en wat niet doen

Tips, handvatten die meteen ingezet kunnen worden

Dagdeel 3

Bespreken en oefenen van praktijksituaties met trainingsacteur

Dagdeel 4

Humane veiligheidstechnieken: wat te doen als je met communicatie de ander niet kuntbeïnvloeden?

Hoe maak je je los als mensen je vastpakken zonder de ander te beschadigen?

Hoe kun je iemand vastpakken zonder deze pijn te doen

Hoe reageer je als de ander je bedreigt?

Oefenen met een trainer gespecialiseerd in humane veiligheidstechnieken

De werkwijze

De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid. De theorie wordt ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk van de organisatie.  

Het aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers per groep is twaalf.

Duur 

De beschreven training duurt vier dagdelen. De duur lvan de training ligt aan de wensen van de opdrachtgever en wordt in overleg vastgesteld.

Benodigdheden

Een ruimte met verplaatsbare stoelen, pennen en papier voor de deelnemers, een laptop en beamer en een flipover met schrijfmateriaal. Voor het derde en vierde dagdeel dient er voldoende ruimte te zijn om te oefenen. 

Trainers

Denny Mouqué is orthopedagoog en heeft sinds 2000 een trainings- en coachingsbureau Communication4you www.communication4you.nl . Zij geeft trainingen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Voor de trainingen in de ouderenzorg heeft zij een opleiding gevolgd bij Anneke van de Plaats. 

Chris Bergman is de weerbaarheidstrainer. Hij heeft speciaal voor de ouderenzorg een training in humane veiligheidstechnieken ontwikkeld