Training “Overtuigend presenteren en het inspirerend begeleiden van (grote) groepen”

Onderwerpen

 • De voorbereiding van een presentatie: inhoud en vorm
 • De opzet en structuur van de presentatie
 • Een succesvolle opening en afsluiting
 • De persoonlijke presentatie :  stem, houding, uitstraling
 • Het omgaan met breedsprakige en andere “lastige” mensen
 • Het omgaan met onverwachte reacties
 • Eigen spanning onder controle houden
 • Effectief vragen stellen
 • Interactie met de zaal, verschillende werkvormen
 • Hulpmiddelen
 • “Als u het even niet meer weet”
 • De afsluiting

Resultaat

Na de training kunnen de deelnemers hun boodschap kernachtig, gestructureerd, overtuigend  en boeiend overbrengen,  hebben zij meer zelfvertrouwen in het geven van presentaties, zijn zij  in staat om op de juiste wijze in te spelen op vragen en reacties uit het publiek en kunnen zij omgaan met eigen spanning.

Het trainingsprogramma en de werkwijze

De deelnemers vragen we een inventarisatieformulier in te vullen waarop zij kunnen aangeven wat zij willen behandelen in de training. Naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers doet de trainer een programmavoorstel en in overleg met de opdrachtgever wordt het definitieve programma vastgesteld.
De deelnemers krijgen voor aanvang van de training de opdracht een presentatie voor te bereiden. De werkwijze is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. De nadruk ligt op het doen. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. De theorie wordt steeds ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk. We maken gebruik van filmpjes en video-opnames.

Duur van de training

De training duurt drie dagdelen.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is tien.

Benodigdheden

Een ruimte met verplaatsbare stoelen, een flipover met schrijfmateriaal, een beamer, pennen en papier voor de deelnemers.