Training Projectmatig Werken

Doel van de training

Het doel van de training projectmatig werken is de principes van projectmatig werken te leren kennen en in de praktijk toe te passen.

Resultaat

Na afloop kennen de deelnemers

  • de succesfactoren van projectmatig werken en zijn in staat deze toe te passen.
  • hebben met elkaar een gezamenlijk eenduidig kader ontwikkeld, waarbinnen het stroomlijnen en evalueren van projecten helder en effectief op elkaar kan worden afgestemd.
  • kennen de waarde van de diverse projecten voor hun eigen werkzaamheden en dat van de organisatie en zijn zich er bewust van welke elementen in hun project van essentieel belang zijn voor de organisatie en hoe ze daar het beste over kunnen communiceren.

Onderwerpen

Wat is projectmatig werken?

Wat zijn de principes van projectmatig werken: waar bestaat het uit, hoe pas je het toe?

Welke stappen moet je zetten om een project tot een succesvol einde te brengen?

Wat zijn de succes- en faalfactoren in projecten?.

Valkuilen voor de projectleiders: welke zijn het en hoe kun je er mee omgaan?

Het kennen en gebruiken van formats in de verschillende fasen van een project: wat kun je in
welke fase rapporteren en hoe doe je dat het beste?

Hoe schrijf je een projectplan in de verschillende fasen van projectmatig werken?

Het gezamenlijk ontwikkelen van een heldere lijn in de rapportages over de projecten:

Het maken van een risicoanalyse met betrekking tot intern en extern relatiebeheer voor de projecten.

Het identificeren van essentiële momenten in de projecten met betrekking tot de interne en de externe communicatie. Hoe communiceer je met wie? Wie is verantwoordelijk voor welke rapportage?

Hoe stel je een projectteam samen en zorg je dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ook al
ben je niet de formeel leidinggevende als projectleider.

Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van problemen uit de praktijk die het projectmatig werken met zich meebrengen.

Werkwijze

De theorie staat in dienst van de praktijk. Dat wil zeggen dat van de deelnemers wordt
gevraagd om de theorie toe te passen op hun eigen projecten en/ of hun eigen wijze van werken.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers

Duur

De uitvoering van de training duurt drie dagdelen , eventueel gevolgd door een terugkombijeenkomst.

Benodigdheden

Een ruimte met verplaatsbare stoelen, pennen en papier voor de deelnemers, een beamer en
een flipover met schrijfmateriaal . Daarnaast ruimte voor de deelnemers om in kleine groepen oefeningen te doen en opdrachten uit te voeren.