Training “Timemanagement”

Heeft u het idee dat u teveel moet doen in te weinig tijd, dat u niet toekomt aan belangrijke taken, dat u geen controle hebt over uw werk, uw doelen niet bereikt? Gaat u vaak naar huis met onafgemaakt werkzaamheden en met een gevoel van spanning?
Timemanagement is een hulpmiddel om uw tijd te beheersen. Als u effectief met uw tijd omgaat geniet u ook meer van uw vrije tijd.

Het doel van de training is uw tijd weer de baas te worden.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers inzicht in de persoonlijke en organisatorische oorzaken  van gebrek aan tijd en werkstress en hebben zij handvatten en tips om hun tijd efficiënter en effectiever te beheren.

Onderwerpen

 • Wat is time management
 • Zelfdiscipline
 • Omgaan met verstoringen, tijdvreters
 • Prioriteiten stellen zowel in werk als privé
 • Plannen
 • Inzicht in energieverbruik
 • Efficiënt omgaan met e-mail, twitter en andere social media
 • Neen zeggen, grenzen stellen
 • Assertief optreden
 • Delegeren
 • Omgaan met (werk) stress
 • Cirkel van invloed en van betrokkenheid (Covey)
 • Concreet actieplan maken

Het trainingsprogramma en de werkwijze

Om tot een maatgerichte training te komen  krijgen  de deelnemers inventarisatieformulieren toegestuurd. Na ontvangst van de formulieren doet de trainer een voorstel voor een programma en stuurt dit naar de opdrachtgever. Hierna wordt in overleg met de opdrachtgever het  programma vastgesteld.
De deelnemers wordt gevraagd voor de start van de training een opdracht te maken waarbij zij inzicht krijgen in hun tijdbeheer. Zij weten dan waar hun valkuilen liggen en kunnen meer uit de training halen.
De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback.

Duur van de training

De training duurt twee dagen met een opdracht vooraf

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is veertien

Terug