Training “Transculturele communicatie: Ontmoeting en verbinding vanuit het verschil” voor medewerkers in de Zorg

In het omgaan met mensen die in andere landen en culturen zijn opgegroeid kunt u voor
verrassingen komen te staan. De ander reageert op een onverwachte, soms voor u ongewenste manier.
U heeft het idee dat de ander minder of geen waarde hecht aan zaken die voor u belangrijk zijn.
Het communicatieproces kan worden verstoord door allerlei ruis, onbegrip of zelfs conflict
Hoe zorgt u ervoor dat u in verbinding blijft met u zelf , met de ander én dat u uw doel bereikt?
U kunt zich aanpassen, aandringen dat de ander zich aanpast of aansluiten bij de ander.
Wij gaan ervan uit dat aansluiten de meest effectieve manier is om een cultuurkloof te overbruggen.
Aansluiten betekent je in elkaar verplaatsen, kennis nemen van de waarden van de ander, begrip tonen en samen tot een oplossing komen. Transculturele communicatie is zo te communiceren dat het beoogde  resultaat bereikt wordt zoals bijvoorbeeld  het leggen van contact en het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Het doel van de training

Het doel van de training is de deelnemers bewust te laten worden van eigen waarden en normen, op de hoogte te stellen van waarden, normen, gedrag en kenmerken van andere veel voorkomende culturen en handvatten te geven voor een effectieve transculturele communicatie.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers kennis over andere culturen, inzicht in het effect van de cultuur, ook de eigen cultuur, op de communicatie, kunnen zij adequaat aansluiten (zonder aan te passen) en hebben zij tips om effectief te communiceren met mensen uit andere culturen.

Onderwerpen

  • Kennis over waarden, normen, gedrag van andere in uw regio veel voorkomende culturen
  • Bewust worden van de eigen cultuur en de erbij behorende waarden, normen en gedrag
  • Bewust worden van het  perspectief waarmee u naar de werkelijkheid kijkt en het gevolg hiervan voor de communicatie
  • Het stellen van circulaire vragen
  • Tips en handvatten voor de interculturele communicatie

Duur van de training en het aantal deelnemers

De training duurt drie dagdelen. Het derde dagdeel wordt besteed aan het in praktijk brengen van het geleerde. Deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen.
Het maximum aantal deelnemers is twaalf.

Terug