Verbindend communiceren met familie van bewoners of in de thuissituatie

Communicatie, uitwisselen van informatie, het lijkt zo eenvoudig. 

Hoe komt het dan toch dat het soms anders loopt dan we bedoelen? Wat maakt dat het resultaat niet altijd is wat we ons ervan voorstellen?

Waarom belanden we ongewild in discussies, verwijten of voelen we ons aangevallen of niet gezien?

Verbindend communiceren is een praktische communicatiemethode, bruikbaar in alle situaties waarin je communiceert met anderen. Familieleden en naasten van de bewoners zijn vaak verdrietig, ongerust en soms uiten zij dat met agressie. Het is dan lastig kalm te blijven, empathie te tonen en zo nodig grenzen te stellen. Uitgangspunten van deze gespreksmethode zijn o.a. openheid, gelijkwaardigheid, luisteren met een leeghoofd, contact maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander. Als dat lukt (vaak is dat lastig vooral bij heftige emoties) kan de ander naar je luisteren en jij hoort de ander. Er ontstaat wederzijds begrip, je boodschap komt beter over en de communicatie, er zijn minder conflicten en de samenwerking verbetert.

Verbindend communiceren is communiceren met de ander vanuit gevoelens en behoeften in plaats vanuit oordelen, meningen, aanvallen en beschuldigingen. 

Door je meningen en oordelen te herkennen en deze weg te laten in het communiceren is de kans groter dat de ander je hoort en naar je luistert.

Het doel van de training

Het doel van de training is dat de deelnemers kennismaken met deze methodiek en deze kunnen toepassen in de gesprekken met familie en naasten van de bewoners

met als resultaat een beter wederzijds begrip en samenwerking. 

Het trainingsprogramma van een training van twee dagdelen

Dagdeel 1

Welkom, kennismaken en leerdoelen formuleren

Het model van de verbindende, ook geweldloze communicatie genoemd, uitleggen en hiermee oefeningen doen

Empathisch luisteren: hoe doe je dat?

Dagdeel 2

Oefenen met situaties uit de praktijk

Een ervaren trainingsacteur werkt deze middag mee. 

De werkwijze

De werkwijze tijdens de training is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op het effectief toepassen van het model. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid. De theorie wordt ondersteund door filmpjes, oefeningen en simulaties uit de praktijk van de organisatie.  

Het aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers per groep is twaalf.

Duur 

De beschreven training duurt twee dagdelen. 

Benodigdheden

Een ruimte met verplaatsbare stoelen, pennen en papier voor de deelnemers, een laptop en beamer en een flipover met schrijfmateriaal.