Workshop Grenzen herkennen en grenzen stellen, online of “live”

Ouderen moeten langer thuis blijven en in de zorgcentra komen steeds meer  ouderen met dementie en psychische stoornissen wonen. Medewerkers in de ouderenzorg, intra- en extramuraal, worden geconfronteerd met onbegrepen en grensoverschrijdend gedrag. Gevoelens van onmacht, angst, boosheid komen naar boven en deze vergemakkelijken het omgaan met dit gedrag niet. Medewerkers vinden het soms lastig om gedrag te begrenzen omdat zij bang zijn de ander te kwetsen. Zij willen graag helpen en ondersteunen en dat lijkt niet te stroken met iemand vertellen dat hij/zij met bepaald gedrag dient te stoppen. Te veel over je grenzen laten gaan kan spanning geven en kan leiden tot lichamelijke en psychische stress klachten. 

In deze workshop bespreken we het belang van het herkennen van eigen grenzen en oefenen we met het op een respectvolle manier stellen van grenzen.

Doel van de training

De deelnemers leren 

  • het herkennen van eigen grenzen
  • het respectvol stellen van grenzen

Resultaten

Na afloop van de workshop weten de deelnemers 

  • welke grenzen zij hebben
  • hoe zij grenzen kunnen stellen

Het programma 

De volgend onderwerpen komen aan bod 

Welkom en warming up

Wat is grensoverschrijdend gedrag voor jou?

Waar liggen jouw grenzen?

Wat zijn de grenzen van de organisatie?

Wat gebeurt er met jou bij grensoverschrijdend gedrag?

Grenzen stellen

Bespreken en oefenen van praktijksituaties 

De werkwijze

De werkwijze tijdens de workshop is, naast cognitieve overdracht, vooral gebaseerd op inzicht krijgen in en het verbeteren van de eigen houding en gedrag. Geboden wordt een veilig klimaat voor feedback. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid. De theorie wordt ondersteund door oefeningen en simulaties uit de praktijk van de organisatie.  

Het aantal deelnemers

Het maximumaantal deelnemers per groep is twaalf.

Duur 

Deze workshop duurt een dagdeel.

Benodigdheden

Een ruimte met verplaatsbare stoelen, pennen en papier voor de deelnemers, een laptop en beamer en een flipover met schrijfmateriaal.